Autoseal - Legoapplicering av dispenserad packning sedan förra århundradet!

Läckage?

Undersökningar i industrin visar att detta oftast beror på en felaktigt monterad packning.

Åtgärd
Byt ut er konventionella packning mot en CIP (cured-in-place), eller på svenska – härdad på plats.

Autoseal Tenik Autoseal Tenik

Dammtätning?

Ni kanske har en konstruktion där det tidigare var svårt att täta av ordentligt.

Åtgärd
Lägg till en dispenserad packning.

Hur?

Kontakta oss – antingen på telefon eller via internet.