Prototyper

Vårt produktionsupplägg med inriktning på små serier och korta ställtider har gjort att prototyptillverkning har blivit en allt större del av vår verksamhet. Kunden levererar en ritning digitalt på detaljen, och vi gör packningen. Det förekommer naturligtvis också att vi medverkar i designstadiet, dvs utformar packning och packningsspår.

Exempel på kunder