Serieproduktion

Vår serieproduktion är anpassad till små serier, där batchstorleken varierar mellan 50 och 1.000 detaljer. Vårt produktionsupplägg med korta ställtider har visat sig konkurrenskraftigt även när det gäller större serier. Merparten av produktionen utgörs av pressgjutet aluminiumgods.

En fixtur tillverkas för varje detalj i serieproduktion. Fixturen täcker robotens arbetsområde.

Exempel på kunder