Metoden i korthet

Ett tvåkomponents silikon pumpas var för sig ur en fatpump och blandas i en statisk mixer.

Mixerröret sitter fixerat i en robot som applicerar packningen direkt på detaljen enligt ett förprogrammerat mönster. Härdningen i värmeugn påbörjas, och slutresultatet blir en färdig packning som sitter fast på detaljen. Metoden kan även användas för att limma ihop detaljer, eftersom silikonet fäster på olika underlag.

I förgrunden till höger ses en tvåkomponents fatpump (DOPAG). I förgrunden till vänster finns en linjärrobot (YAMAHA). Linjärroboten lämpar sig utmärkt för packningsapplicering eftersom den har förmågan att utföra linjära rörelser långt ut i arbetsområdet. Dessutom programmeras rörelsemönstret inte i koordinater, utan med hjälp av numeriska punktangivelser. Detta innebär att koordinater kan justeras utan att själva rörelseprogrammet behöver återställas. Effektiviteten vid trimning av stora rörelsemönster ökar markant. Naturligtvis finns det en RS232-port i YAMAHA:s robotar, så även externa direktkommandon är möjliga under intrimning.

I bakgrunden skymtar värmeugnen (Electrolux), inte en ny modell men effektiv. Man laddar detaljer i ugnen via separata brickor och en vagn.