Service och programmering

Utöver att vi servar levererad utrustning hjälper vi även till att serva doseringssystem från DOPAG till olika svenska kunder. Programmeringsuppdrag på YAMAHA:s industrirobotar är också en del i vår verksamhet.

Exempel på kunder